เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

อนุบาล
สามัญ  อนุบาล 1-3  คลิกดูรายละเอียด
Early Years Intensive English Program (IEP)  PreK – K3  คลิกดูรายละเอียด
International Program (Nursery-Reception)  คลิกดูรายละเอียด

ประถมศึกษา
สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  คลิกดูรายละเอียด
Intensive English Program (IEP) Grade 1-6 คลิกดูรายละเอียด
International Program (Year 1 -6) คลิกดูรายละเอียด

มัธยมศึกษา
สามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  คลิกดูรายละเอียด
Intensive English Program (IEP)   Grade 7-9  คลิกดูรายละเอียด
International Program  Year 7-9  คลิกดูรายละเอียด