ตำแหน่งที่เปิดรับ

ครูคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

 

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร

กรอกข้อมูลตามใบสมัคร และแนบเอกสาร

ส่งเอกสารมาที่  E-Mail : SIKKARES@GMAIL.COM หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง

 

 

ใบสมัคร                b2ap3_thumbnail_word_2013_400   Download                logo-adobe-pdf  Download